Kutsikakuulutuste avaldamise kord

Tähelepanu, kasvatajad! ESK kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites on võimalik avaldada pesakondade müügikuulutusi alltoodud tingimustel:

1. Kuulutuse avaldaja ja pesakonna kasvataja peab olema ESK liige ja elama alaliselt Eestis.

2. Aretuses kasutatud koertel peavad olema täidetud kõik ESK poolt kehtestatud aretusnõuded.

3. Kuulutuse avaldamine on tasuta.

4. Kuulutuse avaldaja teavitab ESK veebitoimetajat, kui kutsikad on kodud leidnud ja kuulutuse võib kodulehelt kustutada.

5. ESK soovib, et kasvataja teavitaks uusi kutsikaomanikke ESK tegevusest ja liikmeks astumise võimalustest. Vastavalt kokkuleppele ESK koostööpartneri Optimer OÜ-ga soovitab klubi anda pesakonnale kaasa kutsikapakid ja teavitada Farmina koeratoidu tellimise võimalusest. Lisainfo.

6. Kui Eestis ei ole ESK liikmete omanduses olevatel koertel sündinud ega sündimas setterite pesakondi, on klubi juhatusel õigus avaldada välismaal elavate ESK liikmete pesakondade müügikuulutusi.

7. Kui kuulutus vastab ülalmainitud tingimustele, ootab klubi seda e-mailiga ESK postkasti. Sobib nii valmiskujundatud fail kui ka eraldi fotod vanematest koos vajalike andmetega täpses korrektses sõnastuses soovitavalt nii eesti kui inglise keeles.